Általános feltételek

Üdvözöljük a Mascus által a www.mascus.hu weboldal segítségével nyújtott internet alapú szolgáltatás használatát illetően (továbbiakban mint „Internet Szolgáltatás”). Az Internet Szolgáltatás használatával és/vagy az abban történő regisztrációval Ön elfogadja az alábbiakban rögzített feltételeket. Ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa át a feltételeket. Az általános feltételeket más nyelvekre is lefordítottuk. A fordított változat és a holland nyelvű változat közötti ellentmondás esetén a holland nyelvű változat az irányadó. A Mascus társaságon kívül egyéb felek feltételei kifejezetten kizártak.

1. Internet Szolgáltatásra vonatkozó általános információ

Az Internet Szolgáltatás internet alapú nyilvános piactér felhasználók számára nehéz járművek és berendezések keresése, megvásárlása és értékesítése céljából. Az Internet Szolgáltatás piacvezető gyártók és kiskereskedők használt járműveinek frissített választékát mutatja be. Magáneladók is helyezhetnek el hirdetéseket. Az Internet Szolgáltatás összehozza a vevőket és eladókat.

Az Internet Szolgáltatás célja használt járművek és berendezések hirdetéseinek az interneten történő közzététele. Az Internet Szolgáltatásban mindig létrejön az eladásra kínál használt járműről vagy berendezésről szóló adásvételi megállapodás (“Tárgy”), majd az eladó és a vevő között közvetlenül életbe lép. A Mascus semmilyen módon nem vesz részt az ügyletben, illetve az adásvételi szerződésben. A Tárgyra vonatkozó összes részletes adatot az eladó közli. A Mascus nem felel az Internet Szolgáltatásban megjelent hirdetésben szereplő információkért.

Az Internet Szolgáltatásban közzétett hirdetések egyetlen célja a tájékoztatás. Habár a Mascus azt szeretné, hogy az Internet Szolgáltatást használó eladók elővigyázatosak legyenek és jóhiszeműen járjanak el, a Mascus nem tudja garantálni azt, hogy az eladók által szolgáltatott adatok hibátlanok. Az Internet Szolgáltatáson eladásra meghirdetett adott Tárgy megvásárlása előtt a vevő köteles egyeztetni az eladóval az összes olyan adatot, amely érintheti a vevő vételi döntését. Adott használt árucikknek az Internet Szolgáltatáson történő megvásárlása esetén a vevőnek olyan elővigyázatosnak kell lennie, mint amikor hasonló árucikket újsághirdetés alapján vagy más módon vásárol.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy használt járművet vagy gépet vásárol, pénzügyi vagy szállítási szolgáltatást vesz igénybe, illetve bármely más terméket vesz az Internet Szolgáltatáson közzétett adatok alapján, az Ön szerződő partnere a termék eladója és nem a Mascus.

2. Felhasználóként történő regisztráció az Internet Szolgáltatáson

Amennyiben Ön mint felhasználó szeretne regisztrálni a Mascus Internet Szolgáltatáson, adja meg a szükséges felhasználói adatait és fogadja el a felhasználói regisztráció előtt megjelenő feltételeket (a hiperlinken). A Mascus tárolja az Ön által megadott információkat, ami azt jelenti, hogy Önnek nem kell azokat ismételten megadni, amikor Ön a legközelebbi alkalommal az Internet Szolgáltatást használja. A szolgáltatásban kizárólag legalább 18 évet betöltött személy regisztrálhat.

Az Internet Szolgáltatás feltételeinek elfogadásával Ön igazolja, hogy az Ön által megadott információk helyesek és vállalja, hogy késedelem nélkül e-mailben értesíti a Mascus-t, amennyiben adataiban változás következik be. A Mascus fenntartja annak jogát, hogy indoklás nélkül elutasítson egy regisztrációt. A Mascus felmondhatja az Ön felhasználói jogait, ha a közölt információk hiányosak vagy hibásak, illetve ha Ön elmulasztotta a Mascus-t értesíteni a változásokról. A Mascus akkor is megtagadhatja az Internet Szolgáltatás használatára vonatkozó jogait és törölheti az Ön felhasználói fiókját, ha Ön a feltételeket megsértve jár el. A Mascus rendelkezik a törvény biztosította jogi védelem eszközeivel is.

Az Internet Szolgáltatás használata érdekében Önnek szüksége van egy felhasználói névre és jelszóra, amelyet biztonságos helyen kell őriznie, amelyhez illetéktelen személyeknek nincs hozzáférése. Az Internet Szolgáltatás felhasználójaként Ön köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Mascus-t, ha harmadik személy hozzáfért az Ön felhasználói nevéhez és jelszavához. Az üzenet kézhezvételéig Ön felelős az Internet Szolgáltatás használatért saját felhasználói nevével és jelszavával, habár a használatot Ön letilthatja.

3. Adatvédelem és sütik használata

A Mascus tiszteletben tartja a felhasználók adatvédelmi jogát és a szakmában elfogadott eszközökkel igyekszik megakadályozni az Internet Szolgáltatásban megadott személyes adatok jogosulatlan felhasználását.

A Mascus felhasználhatja az ügyfélinformációkat (pl. név és e-mail címek) és továbbíthatja azokat harmadik személyeknek, kivéve, ha a felhasználó a regisztrációval kapcsolatosan kifejezetten megtiltotta az adattovábbítást. Az adatok a Mascus megítélése alapján továbbíthatók tartozékok, kiegészítő termékek szállítóinak, pénzügyi szolgáltatóknak, illetve egyéb használt berendezés szállítóinak és egyéb szolgáltatóknak. Az adatok kizárólag a hatályos jogszabályokban rögzített jogoknak és kötelezettségeknek megfelelően továbbíthatók.

További információk találhatók adatvédelmi szabályzatunkban, amely információkat tartalmaz a sütik Mascus által történő használatáról. Az Internet Szolgáltatás felhasználójaként való regisztrációval Ön elfogadja ezt az adatvédelmi szabályzatot, beleértve a Mascus süti használatát is.

4. Hirdetés közzététele

Az Ön által a Mascus-nak postázott vagy megküldött hirdetés úgy értelmezendő mint egy kérés a hirdetésnek az Internet Szolgáltatáson történő közzétételére vonatkozóan. Az eladó feladata meghatározni azt, hogy az oldal melyik kategóriájában kell az egyes hirdetéseket megjelentetni: a Mascus weboldal felsorolásában, a Mascus Plus-on (az eladó saját használt gép listája saját weboldalán) és/vagy az eladó saját intranet/extranet szolgáltatásában.

Az Internet Szolgáltatás felhasználója felelős azért, hogy gondoskodjon az általa az Internet Szolgáltatásban létrehozott tartalom szükséges jogainak és engedélyeinek megszerzéséért. Az általa létrehozott tartalom más személy vagy testület szellemi tulajdonjogait vagy egyéb jogait nem sértheti és nem tartalmazhat olyan nyilatkozatokat vagy anyagot, amelyek közzététele következtében a Mascus céggel szemben kártérítési felelősség vagy anyagi felelősség merül fel. Az Internet Szolgáltatás felhasználója köteles a Mascus cégnek az okozott károkat teljes egészében megtéríteni, ha a tartalom nem felel meg jelen rendelkezésnek.

Ha egy hirdetés valamilyen okból közzétételre nem alkalmas, a Mascus e-mailen felveszi a kapcsolatot az eladóval. A Mascus fenntartja annak jogát,hogy az eladó további értesítése nélkül haladéktalanul eltávolítsa a tartalmat és megszüntesse az eladó vagy vevő használati jogait, ha az a Mascus megítélése szerint az Internet Szolgáltatást nem megfelelően, illetve nem illendően használja. Az egyes hirdetések közzétételének előfeltételeit külön-külön mérlegelik.

Egy hirdetés csak egy Tárgyra vonatkozhat (használt járműre vagy használt gépre).

Az eladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a hirdetés a megfelelő termékadatokat tartalmazza, amelyek elegendő információkat nyújtanak az adott Tárgyról, állapotáról és egyéb olyan tényezőkről, amelyek a vevő szempontjából fontosak a törvényeknek, a kormányzati előírásoknak és a jó kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően. Ön garantálja, hogy az árra és a jótállásra vonatkozó, valamint a hirdetésében megadott egyéb információk helyesek.

Az Ön felelőssége értesíteni a Mascus céget, ha a hirdetett Tárgy már eladásra került, tehát az Ön hirdetése levehető az oldalról.

A Mascus-nak jogában áll az Ön által az Internet Szolgáltatásra beírt anyagot részben vagy teljes egészében szerkeszteni, rangsorolni, és másolni és üzletmenete során azt szabadon felhasználni.

A Mascus nem tudja ellenőrizni azt, hogy a felhasználók által megadott információk helyesek-e. Ezért az információt közlő teljes egészében felel a Masus-nak hibásan megadott információk következtében felmerült költségek és károk vonatkozásában. Egy hirdetés közzétételét bármikor fel lehet függeszteni. Nem számítjuk fel a hirdetési díjat akkor, ha a hirdetést közzététel előtt töröljük.

Mivel a Mascus az adatok és a biztonsági intézkedések közé időközöket iktat, a fizetett hirdetések tartalmai nem azonnal láthatóak a Mascus Internet Szolgáltatáson. Az időközök beiktatása változó a szerver leterheltségétől függően. A Mascus számlás ügyfeleinek hirdetése általában órákon belül megjelenik az interneten. Ügyfeleink és látogatóink biztonsága érdekében a magánhirdetéseket ellenőrizzük a csalárd, megtévesztő vagy törvénybe ütköző tartalmak vonatkozásában. Ez az ellenőrzés maximum 72 órát vehet igénybe, ameddig a hirdetések meg nem jelennek a Mascus Internet Szolgáltatáson.

A Mascus köteles a hirdetési díjat visszatéríteni akkor, ha nem jelentette meg az elfogadott hirdetést. A meg nem jelentetett hirdetésre vonatkozó visszatérítés minden esetben a kifizetett hirdetési díjra korlátozódik. Nem kell visszatéríteni a hirdetési díjat akkor, ha a hirdetés a Mascus cég akaratától független tényezők, illetve a Mascus által előre nem látható okok, illetve az általa megakadályozni nem tudott okok miatt nem jelent meg.

5. Díjak és számlázás

Az Internet Szolgáltatáson felhasználóként történő regisztráció, valamint a hirdetések elolvasása, az eladókkal való kapcsolatfelvétel és az érdeklődések közzététele ingyenes.

Az egyes hirdetéseknek az Internet Szolgáltatáson történő közzététele díjköteles szolgáltatás. A közzétett hirdetésekre felszámolt díjak megállapítása az aktuális árlista alapján történik. A Mascus árlistán szereplő összes árhoz az ÁFA hozzáadandó.

Az Internet Szolgáltatásnak megküldött hirdetés közzététele mindig attól függ, hogy a hirdetési díj kifizetésre került-e. A hirdetések online bank, giro, banki átutalás útján vagy hitelkártyával fizetendők. A Mascus kezdőlapján linkek találhatók a fizetéshez használandó online banki ügyintézésre vonatkozóan. A hirdetés kizárólag a teljes összeg kifizetése után jelentethető meg. A szerződéses ügyfelek, akik a használt járműveiket és berendezéseiket havi rendszerességgel kívánják meghirdetni, az árlista vagy az ügyfél megállapodás szerint kapnak számlát.

6. A meghirdetett járművekre vonatkozó információk

A Mascus hangsúlyozni kívánja a felhasználó felé, hogy a használt járművekre és gépekre vonatkozó és az Internet Szolgáltatáson megjelenő adatok az eladóktól származnak. A Tárgy becsült állapotára vonatkozó adatok az eladó szubjektív megítélésén alapulnak és ez az eladó saját meglátása a Tárgy állapotát illetően.

A használt jármű/gép állapotára vonatkozó adatok így nem független és semleges megfigyelő által végzett értékelésen alapulnak. A Mascus nem felel az adott információk helyességéért.

7. Szellemi tulajdonjogok

A felhasználó elismeri, hogy a weboldalakkal, domainekkel, al-domainekkel, a konstrukcióval, a szöveggel, a tartalommal, a képekkel, a logóval, a Mascus védjeggyel, a szoftver és program anyaggal és az Internet Szolgáltatásban található egyéb anyaggal kapcsolatos összes szellemi tulajdonjog a Mascus-t illeti, a hirdetések tartalmának kivételével és a felhasználó kifejezetten lemond minden jogról a vonatkozó szellemi tulajdon tekintetében. A Mascus kifejezett írásbeli engedélye hiányában a felhasználók a védett anyagot nem terjeszthetik, nem tehetik közzé, nem másolhatják, nem hozhatják nyilvánosságra, kereskedelmileg vagy egyéb módon nem használhatják fel.

8. Kártérítés és felelősség korlátozása

A Mascus nem garantálja azt, hogy az Internet Szolgáltatás hibamentesen fog működni, illetve hogy az Internet Szolgáltatás és annak szerverei számítógép vírusoktól vagy egyéb káros mechanizmusoktól mentesek. A Mascus nem felelős a hibákból, a számítógépes vírusokból vagy egyéb káros mechanizmusokból eredő károkért. Amennyiben az Internet Szolgáltatás használata következtében szükségessé válik a berendezések vagy az adatok karbantartása vagy cseréje, ezek költségeiért a Mascus nem felelős. Az Internet Szolgáltatás „ahogy van” állapotban kerül átadásra és a Mascus nem felelős az Internet Szolgáltatás használata, illetve hibás működése vagy meghibásodása okozta károkért.

A díj-alapú szolgáltatások tekintetében a Mascus okozta hiba esetén a Mascus saját választása alapján megjavítja azt vagy visszafizeti a hirdetési díjat a felhasználónak. A kártérítés összege legfeljebb a hirdetési összeg lehet, amely díjat a felhasználó a Mascus-nak fizetett az Internet Szolgáltatás használatáért. A Mascus nem felelős a felhasználó vagy harmadik személy okozta kárért, illetve azért a kárért, amelyet a Mascus előre nem láthatott.

Az Internet Szolgáltatáson Ön internetes oldalakhoz vezető linkeket talál, amelyeket a Mascustól független külső szolgáltatók üzemeltetnek. Habár a Mascus linkeket ajánl ezekhez a szolgáltatásokhoz, a Mascus leszögezi, hogy ezeket a szolgáltatásokat az adott szolgáltatók nyújtják és azok a hivatkozott szállítók által meghatározott feltételek mellett használandók. A Mascus semmilyen módon nem felelős mások termékeiért vagy szolgáltatásaiért.

A Mascus jelen megállapodás szerinti teljes felelőssége minden esetben 500 EURÓ összegre korlátozódik, kivéve azokat az eseteket, amikor a kárt szándékosan vagy súlyos hanyagsággal okozták.

9. A Szolgáltatás hozzáférhetősége

A Mascus-nak jogában áll értesítés nélkül részben vagy egészben újratervezni, eltávolítani, kiegészíteni vagy egyéb módon megváltoztatni az Internet Szolgáltatás tartalmait vagy annak működési idejét, műszaki adatai vagy egyéb tartalmat. A Mascus-nak jogában áll ideiglenesen felfüggeszteni az Internet Szolgáltatás működését karbantartási vagy módosítási célból és a Mascus nem tehető felelőssé az adott felfüggesztésért, karbantartásért vagy módosításért.

10. A feltételek módosítása

Az Internet Szolgáltatás kiválasztása és kivitelezése állandó fejlesztés alatt áll és ezért a Mascus fenntartja annak jogát, hogy megváltoztassa szolgáltatásai feltételeit. A felhasználót bejelentkezéskor vagy e-mailben tájékoztatjuk a módosított feltételekről. A módosítások bejelentkezés után vagy azoknak az Internet Szolgáltatáson történő közzétételétől (beleértve az e-mailen keresztül történő közlést is) számított 30 napon belül válnak hatályossá. Ha Ön a módosított feltételek után is tovább használja az Internet Szolgáltatást, Ön elismeri az új feltételeknek Önre nézve kötelező voltát, még akkor is, ha Ön mint felhasználó az új feltételek hatályba lépése előtt regisztrált.

11. Visszajelzés

Amennyiben ön úgy véli, hogy az Internet Szolgáltatáson lévő anyag bármely részében helytelen vagy hibás, kérjük, értesítsen minket úgy, hogy megküldi az információt a Mascus-nak az Internet Szolgáltatás kezdőoldalán található „feedback” linkről. Kérjük, az üzenetben részletesen írja le a tévedést vagy a hibát.

12. Feltételek érvénytelensége

Ha jelen általános feltételek egyike bármilyen mértékig érvénytelennek, semmisnek vagy érvényesíthetetlennek tekintendő, a többi feltétel ettől függetlenül továbbra is érvényes és hatályos marad.

13. Erőhatalom

Az adott fél akaratán kívül álló, illetve a megállapodás megkötésekor előre nem megjósolható akadályok vagy a fél által nem megakadályozható következmények miatt bekövetkező szerződési kötelezettségek megsértése esetén a fél nem felelős (pl. sztrájk, sztrájkolók üzemből való kizárása, adatkommunikációs zavar, tűzvész, lopás, vízkár, szabotázs, vandalizmus vagy egyéb váratlan esemény).

14. Feltételek érvényessége

Jelen kötelező érvényű feltételek akkor lépnek életbe, ha Ön azokat Ön az Internet Szolgáltatás használatával vagy az Internet Szolgáltatáson felhasználóként történő regisztrációval elfogadja. A feltételek határozatlan ideig érvényesek. A Mascus bármikor megtagadhatja a felhasználónak az Internet Szolgáltatás használati jogát, ha a felhasználó megsérti ezeket a feltételeket,akadályoz más felhasználókat vagy a szolgáltatás használatát.

15. Rendkívüli felmondás

Egyebekben rögzítettek mellett jelen feltételeket bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha:
a) Adott fél súlyosan megsérti jelen megállapodás szerinti kötelezettségeit és írásbeli kérést követően nem orvosolja azt 30 napon belül.
b) Bármely fél felfüggeszti a fizetéseket, részletfizetést ajánl, csődeljárás alá kerül, lefoglalás alanya lesz, vagy egyéb hasonló körülmények történnek, amelyek indokoltan tekinthetők fizetőképtelenség vagy felszámolás bizonyítékaként.

16. Alvállalkozók

A Mascus-nak jogában áll szolgáltatásai biztosítását tekintve alvállalkozókat bevonni.

17. Jogviták rendezése és irányadó jog

Jelen megállapodásra a holland jog az irányadó, kivéve a jogszabályi rendelkezések választását. Jelen megállapodásból eredő, illetve azzal kapcsolatos jogvita, ellentmondás, vagy igény, illetve jelen megállapodás megsértése, megszüntetése vagy érvényessége tekintetében felek kikötik a hollandiai amszterdami bíróság kizárólagos illetékességét.

18. Kapcsolat

Mascus Magyarország
Russmedia Digital Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
Magyarország

Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Hollandia
Regisztrációs szám: 57776806