Általános feltételek

Általános feltételek

Üdvözöli Önt a Mascus által a www.mascus.hu webcímen biztosított Internetalapú szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás). A Szolgáltatás használatával és a  feliratkozással Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket, ezért azt kérjük, alaposan tanulmányozza &337; felek felhasználási feltételei itt nem jelennek meg.

1. Általános információk a Szolgáltatásról

A Szolgáltatás egy internetalapú publikus piactér felhasználók számára, akik itt kereshetnek, eladhatnak és vásárolhatnak munkagépeket és járm&337; gyártók és viszonteladók használt gépeib&369;veib&369;veiket. A Szolgáltatás el&337;k találkozását.

A Szolgáltatás célja használt gépekr&369;vekr&369; (a továbbiakban Tárgy) eladására vonatkozó megállapodást közvetlenül a vev&337;dés megkötésében vagy a tranzakcióban. A Tárgyról szóló információkat az eladó biztosítja. A Mascus nem felel&337; információkért.

A Szolgáltatásban közzétett hirdetések egyetlen célja a tájékoztatás. Bár a Mascus azt feltételezi, hogy a Szolgáltatást használó eladók körültekint&369;ek, a Mascus nem tudja garantálni, hogy az eladóktól származó adatok pontosak és hibátlanok. Egy a Szolgáltatásban eladásra kínált Tárgy megvásárlása el&337;nek kötelessége minden olyan részlet ellen&369;vel kapcsolatban a vev&337;nek kell Lennie, mintha újsághirdetés alapján, vagy más csatornán keresztül vásárolna.

Ha úgy dönt, hogy használt gépet, járm&337;dő partnere a termék eladója lesz, és nem a Mascus.

2. Feliratkozás felhasználóként a Szolgáltatás használatára

Ha felhasználóként fel kíván iratkozni a Mascus Szolgáltatására, adja meg a kért felhasználói adatokat és fogadja el az általános szerz&337;tt közöltek Önnel egy hivatkozás segítségével.  A Mascus tárolja az Ön által megadott információkat, ami azt jelenti, hogy nem kell majd megadnia őket ismét, amikor újra használja a Szolgáltatást. Csak olyanok iratkozhatnak fel a Szolgáltatás használatára, akik betöltötték 18. Életévüket.

Az általános felhasználási feltételek elfogadásával tanúsítja, hogy az Ön által megadott adatok helytállóak, és vállalja, hogy azonnal értesíti a Mascust, amint azokban változás áll be. A Mascus fenntartja a jogot a regisztrációs kérelem indoklás nélküli visszautasítására. A Mascus megszüntetheti regisztrációját, ha az Ön által megadott adatok tévesek, elégtelenek, vagy nem jelezte azok változását. A Mascus megvonhatja a Szolgáltatás használatának jogát és törölheti regisztrációját,  ha Ön megsérti a felhasználási feltételeket. A Mascusnak rendelkezésére áll  a törvény által biztosított jogi védelem.

A Szolgáltatás használatához felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyeket bizalmasan kell kezelni. A Szolgáltatás felhasználójaként azonnal értesítenie kell a Mascust emailben, ha egy harmadik fél hozzáfért a felhasználói nevéhez és jelszavához. Amíg ez az üzenet meg nem érkezik, addig Ön felelős a felhasználói nevével és jelszavával a Szolgáltatásban  végzett tevékenységekért még akkor is, ha egyébként azokra nem adott engedélyt.

3. Adatvédelem és sütihasználat

A Mascus tiszteletben tartja a felhasználók magánszféráját, és üzletileg igazolható módszerekkel küzd a Szolgáltatáshoz megadott személyes adatok jogosulatlan felhasználása ellen.  A Mascusnak megadott vagy gy&337; funkciókat lássanak el. Amikor a Mascus harmadik felet kér fel, hogy szolgáltatásával segítse a Mascus m&337;déssel és technikai megoldásokkal biztosítja, hogy a harmadik félnek átadott adatokat az a Mascus és ne a saját céljainak megfelel&337;l, kiegészít&337;l és finanszírozási megoldásokról szóló információkat, más szolgáltatók pedig megkaphatnak használt gépekr&369;vekr&337; kéréseivel.

További információk az adatkezelési szabályzatunkban találhatóak, ami a Mascuson használt sütikr&337; regisztrációval Ön elfogadja az Adatkezelési szabályzatot, beleértve a Mascuson érvényes sütihasználati szabályokat.

4. Egy hirdetés közzététele

Az Ön által  a Mascusnak küldött hirdetéseket úgy értelmezzük, mint a hirdetések Szolgáltatáson való közzétételére vonatkozó kéréseket. Az eladó felelőssége meghatározni, hogy az egyes hirdetések az oldal mely kategóriájában jelenjenek meg. A Mascus weboldal választékában, a Mascus Plus-on (az eladó saját hirdetései saját weboldalán) és/vagy az eladó saját intranet, extranet szolgáltatásán.

A Szolgáltatás felhasználója köteles biztosítani, hogy rendelkezik azokkal a jogokkal, amelyek az általa a Szolgáltatás részére átadott tartalmakhoz köt&337;i jogokat, vagy egyének és jogi személyek más jogait és nem tartalmazhat olyan megállapításokat vagy anyagokat, amelyek miatt a Mascust kár érheti, vagy amelyek miatt a Mascust kártérítésre kötelezhetik.  A Szolgáltatás felhasználója teljes mértékig jótáll minden olyan kárért, ami a Mascust olyan tartalmak miatt érte, amelyekkel felhasználója megsértette a fenti elveket.

Ha egy hirdetés valamilyen okból nem tehet&337;en, vagy  a jó ízlésbe ütköző módon használják. A hirdetések közzétételével kapcsolatos feltételek teljesülését minden hirdetés esetében külön vizsgáljuk.

Egy hirdetés csak egy Tárgyra (használt gépre vagy használt járműre) vonatkozhat.

Az eladó felel&337; termékadatokat tartalmazza, és megfelel&337; szempontjából fontos  tényez&337;l a törvények, kormányrendeletek és a megfelel&337;i magatartás figyelembevételével. A hirdet&337; felelőssége értesíteni a Mascust, ha a hirdetett Tárgy elkelt, és így a hirdetés eltávolítható.

A Mascus szerkesztheti, osztályozhatja, másolhatja a Szolgáltatáshoz  megadott információkat részben vagy egészben, és szabadon felhasználhatja azokat üzleti tevékenysége során.

A Mascus nem tudja ellen&337;tt törölték.

A Mascus indexadatainak frissítési ideje és biztonsági megfontolások miatt a fizetett hirdetések tartalma nem látható azonnal a Mascuson. Az indexelési id&337;fizet&337;rizzük, tartalmuk nem megtéveszt&337;rzés akár 72 óráig is tarthat, a hirdetés pedig az ellen&337;vé a Mascuson.

A Mascus köteles visszatéríteni a hirdetési díjat, ha egy jóváhagyott hirdetést nem jelentet meg. A visszatérítend&337; felel&337;re vagy akadályozhatott meg.

5. Díjak és számlázás

A Szolgáltatásra felhasználóként feliratkozni, ezzel a hirdetéseket megtekinteni, az eladókkal kapcsolatba lépni és kéréseket közzétenni ingyenes.

Az egyéni hirdetések közzététele a Szolgáltatáson keresztül díjköteles szolgáltatás. A közzétett hirdetésekért számlázott díjakat az adott időben érvényes árlista határozza meg. A Mascus árlistáján található árakhoz hozzá kell adni az általános forgalmi adó összegét.

A Szolgáltatásra küldött hirdetés közzétételének feltétele a hirdetési díj megfizetése. A hirdetésekért fizetni lehet online banki átutalással, banki átutalással vagy hitelkártyával. A Mascus kezd&337;ségekhez. A hirdetések nem jelennek meg, amíg hirdetési díjaikat nem rendezték teljes mértékig. A szerz&369;veiket számlákat kapnak, amelyek az árlistán vagy az ügyféllel kötött szerződésen alapulnak.

6. A hirdetett járművekkel és gépekkel kapcsolatos információk

A Mascus hangsúlyozni kívánja, hogy a használt gépekre és járművekre vonatkozó információk az eladóktól származnak. A Tárgy becsült állapotára vonatkozó adatok az eladó szubjektív felmérésén alapulnak, és az eladó saját véleményét tükrözik a Tárgy állapotával kapcsolatban.

A használt járm&337;t&337;s ezen információk valóságtartalmáért.

7. Szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok

A felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás használata közben látott weboldalakhoz, domainekhez, aldomainekhez, dizájnhoz, szöveghez, tartalomhoz, képekhez, a logóhoz, a Mascus márkanévhez, a szoftverhez és a programanyagokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjog a Mascust illeti. Kivételt képeznek ez alól a hirdetések tartalmai.  A felhasználó ezennel lemond minden, a felsorolt elemekhez kapcsolódó jogáról. A Mascus írásos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok által védett tartalmak terjesztése, reprodukálása, közzététele, értékesítése, vagy bármilyen egyéb felhasználása tilos.

8. Kártérítési felel&337;sség korlátai

A Mascus nem garantálja, hogy a Szolgáltatás hibátlanul fog m&337;kt&337;s azokért a károkért, amelyek a Szolgáltatás használata közben, vagy annak hibás működése miatt keletkeznek.

Ha a Mascus okoz hibát a díjköteles szolgáltatások m&337;nek. A kompenzáció legfeljebb annyi lehet, mint amennyit a felhasználó  a Mascusnak fizetett a Szolgáltatás használatáért. A Mascus nem felel&337;re.

A Szolgáltatás használata közben találkozhat internetes linkekkel, amelyek a Mascustól független küls&337;s mások szolgáltatásaiért.

A Mascus kártérítési felel&337; határa ezen megállapodás hatálya alatt 500 euró, kivéve az olyan eseteket, ahol a kár bizonyíthatóan szándékosságból, vagy nagymértékű gondatlanságból keletkezett.

9. Elérhetőség

A Mascusnak jogában áll értesítés nélkül részben vagy egészben újratervezni, eltávolítani vagy másképp megváltoztatni az internetes szolgáltatás tartalmát, m&337;l, karbantartásokból, módosításokból adódó károkért nem vállal felelősséget.

10. A feltételek kiegészülése

A Szolgáltatás választéka és dizájnja folyamatosan fejl&337;pontjában az internetes felületr&337;l.  A kiegészítések a bejelentkezés idejét&337;l (beleértve az emailben történő tájékoztatást) számított 30 napon belül válnak érvényessé. A Szolgáltatás további használatával a felhasználó elfogadja  a megváltozott felhasználási feltételeket még akkor is, ha akkor regisztrált a Szolgáltatásra, amikor ezek a módosítások még nem voltak hatályban.

11. Visszajelzés

Ha úgy gondolja, hogy a Szolgáltatás bármely része helytelen vagy hibás, kérjük értesítsen bennünket a Szolgáltatás főoldalán található “Visszajelzés” linket használva. Kérjük, az üzenetben részletesen írja le a tapasztalt hibát.

12. Semmisség

Ha jelen általános feltételek bármelyike bármilyen mértékig érvénytelenné vagy betarthatatlanná válna, a fennmaradó feltételek teljes mértékig hatályosak maradnak.

13. Vis Major

A felek nem felel&337;dés feltételeinek nem teljesüléséért, amennyiben az olyan okokból következett be, amelyekre a feleknek nincsen ráhatása (sztrájk, lezárás, adattovábbítási rendellenesség, t&337;re, vagy amelyek kialakulását nem előzhették meg.

14. A feltételek érvényessége

Ezen feltételek akkor lépnek hatályba, amikor Ön ezeket elfogadja a Szolgáltatás használatával, vagy a Szolgáltatásra történő regisztrációval. A feltételek határozatlan ideig érvényesek. A Mascus megtagadhatja a Szolgáltatás használatát a felhasználótól abban az esetben, ha a felhasználó megsérti az általános felhasználási feltételeket, zavar más felhasználókat vagy a Szolgáltatás használatát.

15. Korai megszűnés

Az egyébként előírtak meg nem tartásával mindkét fél jelezheti a Megállapodás azonnali megszüntetésére vonatkozó szándékát ha:

a)      bármely fél nagymértékben megszegi jelen megállapodásban megszabott kötelezettségeit, és az írásos felszólítást követő 30 napon belül sem tér vissza a megállapodásban rögzítettekhez
b)      bármely fél felfüggeszti a fizetést, részletfizetést ajánl, cs&337;képessége kétségessé válik.

16. Alvállalkozók

A Mascusnak joga van alvállalkozók munkáját igénybe venni a szolgáltatás biztosításához

17. Vitás ügyek rendezése és vonatkozó törvényi előírások

Erre a megállapodásra  a holland törvények vonatkoznak. Bármilyen a feltételekhez, vagy azok megsértéséhez, megszüntetéséhez, vagy érvényességéhez kapcsolódó vagy azokból következő vita, követelés, igény megítélése az Amszterdami Bíróság hatáskörébe tartozik.

Ez a dokumentum angol nyelven készült. Amennyiben a Megállapodást más nyelvre fordítják, az angol nyelvű szöveg marad az irányadó.

18. Kapcsolat

Mascus International BV

Vijzelstraat 68-78

1017 HL Amsterdam